County of Monmouth
Takeout in Monmouth - Englishtown

Ristorante Maietta

732-446-7387